• Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
 • Plastové okná Aneko
Chyba
 • XML Parsing Error at 1:171. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:101. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:79. Error 9: Invalid character
TlaÄŤiĹĄ
PDF
Výroba plastových okien Výroba plastových okien Plastové okná Aneko Plastové okná Aneko Prevoz plastových okien Gealan

O firme Sunergy

Hlavnou ?innos?ou spolo?nosti Sunergy je výroba a montáž plastových okien a dverí. V ponuke máme navyše kompletný doplnkový sortiment ako garážové brány, tieniacu techniku, sie?ky proti hmyzu.

Sme dílerskou spolo?nos?ou firmy Aneko spol. s.r.o. Zlaté Moravce.
Naše pôsobenie zameriavame na región Pieš?any a blízke mestá: Tren?ín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Hlohovec, Topo??any at?.

Služby

Našimi prioritami sú najvyššia kvalita služieb, prijate?né ceny a krátke dodacie termíny. Každý de? pracujeme na tom, aby boli naši zákazníci spokojní. V roku 2005 sme vyrobili cca 10 000 okien. K našim zákazníkom patria stavebné firmy, ve?koobchod, maloobchod a ob?ania.

Kvalitné okno nesta?í

Rovnako dôležitý je aj spôsob montáže. Plastové okná, ktoré sú namontované prfesionálne posúvajú kvalitu plastových okien o triedu vyššie.

Na Slovensku sa 95 % okien montuje klasickým spôsobom, ktorý nezabezpe?uje dokonalú vodotesnos?, hlavne v rohoch. Nechránená pena je silne vystavená vlhkosti nielen z exteriéru, ale aj z domácnosti.

Riešením týchto problémov je montáž pomocou kvalitných utes?ovacích pások a montážnej RUR peny. Pásky dokonale utesnia styk okna so stenou, z interiéru plnia funkciu parotesných, z exteriéru paropriepustných zábran. Funk?nos? tesnenia garantujeme minimálne 15 rokov.

Spolupráca

Klaes (software), Microsoft, Maco - kovania, Fuhr - kovania, Moderna dodávate? zna?kových parapetných dosiek, Elumatic - technológia CNC linky.

Naša ponuka

Katalóg produktov

Vyžiadajte si cenu plastových okien

Z fotogalérie


novostavby-6
novostavby-31
plastové dvere-5
novostavby-3
plastové okná-17
plastové okná-11

Základné kontakty

SUNERGY - Ivan Vrábel

Vrbovská 40, 921 01 Pieš?any
mobil: 0908 771 873

Ján Filin

Družstevná 752, 922 07 Ve?ké Kosto?any
mobil: 0901 757 166

všetky kontakty...
Aneko Partneri